Bijzonder lidmaatschap

Als bijzonder lid van de Sportkoepel UT wordt je uitgenodigd voor Algemene Vergaderingen van de Sportkoepel UT. Daarnaast heb je ook spreekrecht op de AV’s, maar geen stemrecht. Verder mogen deze verenigingen deel uit maken van de promotiematerialen van de Sportkoepel.

Als je als vereniging bijzonder lid van de Sportkoepel UT wilt worden zal je een aanvraag moeten sturen naar een Algemene Vergadering (op te sturen naar bestuur@sportkoepelut.nl). Tijdens de Algemene Vergadering zal het Algemeen Bestuur stemmen over het lidmaatschap, de vereniging die het bijzonder lidmaatschap aanvraagt kan om een toelichting gevraagd worden tijdens de Algemene Vergadering. In principe is het streven om tijdens de eerst volgende Algemene Vergadering het verzoek te behandelen. In uitzonderlijke gevallen kan dit maximaal 1 Algemene Vergadering uitgesteld worden.

De volgende verenigingen zijn momenteel bijzonder lid: