Commissies

De Sportkoepel UT heeft momenteel de volgende commissies:

  • FOBOS-commissie
  • GNSK-commissie
  • Kascontrolecommissie
  • Sportdagcommissie

Deze commissies zijn verplicht op de algemene vergadering verslag te doen van haar werkzaamheden.