Over ons

De Sportkoepel is het overkoepelend studentensportorgaan (OSSO) van de Universiteit Twente. De Sportkoepel heeft als doel het zorg dragen voor een verdeling van de subsidies voor de studentensportorganisaties verbonden aan de Universiteit Twente. Daarnaast treedt de Sportkoepel op als belangenbehartiger voor de studentensportorganisaties.

De Sportkoepel is een stichting met een dagelijks en een algemeen bestuur. Elke studentensportvereniging, erkend door de Student Union, die subsidie krijgt heeft een zetel in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wisselt gedeeltelijk elk half jaar om voor continuïteit binnen het bestuur te zorgen.

Naast het dagelijks en algemeen bestuur heeft de Sportkoepel drie commissies. De bestuursondersteuningscommissie helpt het dagelijks bestuur bij het uitvoeren van haar taken. Het College van Advies kan gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekken aan zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.  De Kascontrolecommissie controleert de interne financiële zaken van de Sportkoepel.