Commissies

College van Advies

cva@sportkoepelut.nl

Het College van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van de Sportkoepel.

FOBOS-commissie

fobos@sportkoepelut.nl

De FOBOS-commissie houdt zich bezig met de verdelingen van activismebeurzen voor de sector sport.

GNSK-commissie

gnsk@sportkoepelut.nl

De GNSK-commissie onderhoudt het contact met de organisatie van het GNSK en zorgt dat deelnemers/deelnemende verenigingen alle benodigde info hebben.

Kascontrolecommissie

kasco@sportkoepelut.nl

De kascontrolecommissie controleert de boekhouding van de Sportkoepel en brengt daarvan verslag uit op een Sportkoepel-AV.

Sportdagcommissie

sportdag@sportkoepelut.nl

De sportdagcommissie organiseert jaarlijks een sportdag voor alle bestuurders (en kandidaatbestuurders) in de sector sport.