De Sportkoepel is het overkoepelend studentensportorgaan (OSSO) van de Universiteit Twente. De Sportkoepel heeft als doel het zorg dragen voor een verdeling van de subsidies voor de studentensportorganisaties verbonden aan de Universiteit Twente. Daarnaast treedt de Sportkoepel op als belangenbehartiger voor de studentensportorganisaties.

De Sportkoepel is een stichting met een dagelijks en een algemeen bestuur. Elke studentensportvereniging, erkend door de Student Union, die subsidie krijgt heeft een zetel in het algemeen bestuur.

Naast het dagelijks en algemeen bestuur heeft de Sportkoepel meerdere commissies. Het College van Advies kan gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekken aan zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.  De Kascontrolecommissie controleert de interne financiële zaken van de Sportkoepel. De FOBOS-commissie verdeelt de incidentele beurzen voor de sector sport. De sportdagcommissie verzorgt de besturensportdag aan het eind van het jaar. De GNSK commissie verzorgt de deelname aan het GNSK vanuit Enschede, en de organisatie wanneer deze in Enschede plaatsvindt.