FOBOS-commissie

De FOBOS-commissie bestaant uit Dorien Boiten, Marijke Abma en Ron Koomen. Deze commissie zal zich bezighouden met richtlijnen voor de FOBOS-sverdeling 2017 wat betreft de incidentele FOBOS-beurzen.