Commissies

De Sportkoepel UT heeft momenteel de volgende commissies:

  • Kascontrolecommissie
  • Bestuursondersteuningscommissie
  • FOBOS-commissie

Deze commissies zijn verplicht op de algemene vergadering verslag te doen van haar werkzaamheden.